Hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng làm sụp hoàn toàn 14 nhà dân xuống sông

Hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng làm sụp hoàn toàn 14 nhà dân xuống sông
Mới nhất