Hình ảnh xe khách bị chặn đường, hành hung tài xế và phụ xe

Hình ảnh xe khách bị chặn đường, hành hung tài xế và phụ xe (đọc thêm)