Hết hứng "yêu", vợ khuyên chồng đi tìm người khác

Mấy năm nay, gần chồng, tôi cảm thấy không thích khiến gia đình thường xuyên lục đục. Tôi khuyên chồng đi tìm người khác nhưng chồng nhất quyết không chịu.
Mới nhất