Heo sứ “cõng” quất bonsai chào Tết Kỷ Hợi 2019

Tại nhiều nhà vườn cây cảnh thuộc phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) hiện đang bắt đầu rầm rộ mở bán sớm dàn quất cảnh hay quất bonsai để phục vụ Tết Kỷ Hợi 2019. Rất nhiều mẫu quất cảnh đẹp, trong đó có quất bonsai trồng trên lưng heo sứ khiến người mua thích thú.