Hệ thống phòng không của Syria đánh chặn các tên lửa của Mỹ và đồng minh

Syria đã kích hoạt hệ thống phòng không để đánh chặn các tên lửa của Mỹ và đồng minh trong cuộc không kích sáng sớm ngày 14/4 (Video: RT) (đọc thêm)