Happy New Year - ABBA

Thành công và hạnh phúc nằm trong chính bản thân bạn. Hãy quan tâm xem làm sao để mình có thể sống vui vẻ, chính niềm vui của bạn sẽ tạo nên sức mạnh vô hình giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. (đọc thêm)