Hành khách đi xe taxi mở cửa bất cẩn hất văng người đi xe máy lên vỉa hè

Hành khách đi xe taxi mở cửa bất cẩn hất văng người đi xe máy lên vỉa hè (đọc thêm)