Hàng trăm người dân kéo đến xem xế hộp "leo cây", đâm sập bờ tường

Hàng trăm người dân kéo đến xem xế hộp "leo cây", đâm sập bờ tường (đọc thêm)