Hàng trăm hộ dân và học sinh xã Nnh Thới,(huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) mong có cây cầu vững chắc

Hàng trăm hộ dân và học sinh xã Ninh Thới,(huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) mong có cây cầu vững chắc (đọc thêm)