Hàng quán TP.HCM sau lệnh ngừng hoạt động: Nhiều quán nhậu mở cửa đón nhiều khách

Dù có lệnh ngừng hoạng động kinh doanh, nhiều quán nhậu vẫn mở cửa đón tiếp khá nhiều khách. (đọc thêm)