Hàng ngàn giếng nước trơ đáy, 9.325 hộ dân Phú Yên thiếu nước sạch

(Dân trí) – Nắng hạn liên tục kéo dài từ tháng 4/2019 đến nay, khiến các giếng đào, khoan của người dân Phú Yên đều trơ đáy. Theo thống kê đến cuối tháng 7/2019 toàn tỉnh có 9.325 hộ dân rơi vào tình trạng “khát nước”, nhiều nơi giá một mét khối nước lên đến 50 nghìn đồng nhưng người dân đành chấp nhận mua để sử dụng. (đọc thêm)