Hàng loạt "quái xế" bất chấp nguy hiểm phóng ngược đường để "né chốt"

Ngay sau khi thấy tổ công tác Y9-141, nhiều người vi phạm đã bất chấp nguy hiểm quay đầu xe, phóng ngược chiều đường để "né chốt".
Mới nhất