Hàng loạt cửa hàng kinh doanh không thiết yếu vẫn mở cửa trước 9h sáng

Hàng loạt cửa hàng kinh doanh không cần thiết trên nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn hoạt động trước 9h sáng. Bất chấp chỉ thị về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. (đọc thêm)