Hàng hoá ùn ứ cửa khẩu: Do chủ quan, có tâm lý coi thị trường Trung Quốc dễ tính

Hàng hoá ùn ứ cửa khẩu: Do chủ quan, có tâm lý coi thị trường Trung Quốc dễ tính (đọc thêm)