Hàng chục xe máy đổ la liệt trong hầm chui Kim Liên

Buổi trưa 7/12, việc lưu thông qua hầm đã ổn định trở lại. (đọc thêm)