Hai xe tải chạy song song không chịu nhường đường cho xe cấp cứu khiến nhiều người bất bình

Hai xe tải chạy song song không chịu nhường đường cho xe cấp cứu khiến nhiều người bất bình (đọc thêm)