Hai lính dù Brazil đâm vào nhau trên không, rơi tự do xuống đất

Hai quân nhân thuộc lực lượng nhảy dù Brazil đâm vào nhau khi đang trên không trung rồi rơi tự do xuống đất, làm một người thiệt mạng.
Mới nhất