Hà Nội xuất hiện trong trailer giới thiệu seri "Anthony Bourdain: Parts Unknown" (2016)

Hà Nội xuất hiện trong trailer giới thiệu seri "Anthony Bourdain: Parts Unknown" (2016) (đọc thêm)