Hà Nội: Nước rút, trẻ em người già lở loét sau nửa tháng ngâm trong nước

Sau hơn nửa tháng, nước đã rút gần hết. Người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa dần ổn định cuộc sống. (đọc thêm)