Hà Nội: Hàng triệu người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của Tuyển Việt Nam

Hàng triệu người đổ ra đường Hà Nội ăn mừng chiến thắng của Tuyển Việt Nam