Hà Nội: Hàng triệu người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của Tuyển Việt Nam

Hàng triệu người đổ ra đường Hà Nội ăn mừng chiến thắng của Tuyển Việt Nam (đọc thêm)