Giới thiệu về giao diện Dark Mode trên iOS 13

Toàn bộ nền tảng iOS 13 và tất cả các ứng dụng được Apple tích hợp sẵn trong đó đều hỗ trợ giao diện tối màu, cho phép người dùng chuyên giao diện của nền tảng iOS 13 và các ứng dụng sang màu đen, điều này sẽ giúp bảo vệ mắt người dùng khi sử dụng thiết bị di động trong điều kiện thiếu sáng và đặc biệt sẽ giúp tiết kiệm pin hơn khi sử dụng do thiết bị sẽ tốn ít năng lượng hơn để hiển thị giao diện màu tối. (đọc thêm)