Giới trẻ Huế hào hứng với lướt ván đứng "SUP" trên sông Hương

Giới trẻ Huế hào hứng với lướt ván đứng "SUP" trên sông Hương (đọc thêm)