Giáo viên, cán bộ quản lý 17 tỉnh phía Bắc góp ý chỉnh lý Luật Giáo dục sửa đổi

Sáng ngày 8/1, tại Trường Đại học Vinh, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục - Bộ GD&ĐT tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý để chính lý nội dung liên quan đến chính sách nhà giáo trong dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi.