video cùng chuyên mục

Giải pháp để không gian làm việc chung đi nhanh hơn sau “bão”

Dưới tác động của COVID-19, tỷ lệ lấp đầy của phân khúc văn phòng chia sẻ (không gian làm việc chung) đã giảm đáng kể.