"Giải cứu" nam thanh niên nghi ngáo đá trên cột điện.

"Giải cứu" nam thanh niên nghi ngáo đá trên cột điện. (đọc thêm)