Giá chát nghìn đô, đại gia “cần thăng” tiếc hùi hụi vì mất cây cần thăng

Giá chát nghìn đô, đại gia “cần thăng” tiếc hùi hụi vì mất cây cần thăng (đọc thêm)