Ghi nhận lũ tại Huế tối 7/11

Ghi nhận lũ tại Huế tối 7/11 (đọc thêm)