Gần 10 năm đến trường trên đôi chân của mẹ

Bị khuyết tật bẩm sinh, Thùy không đi lại được như bạn bè cùng trang lứa. Gần 10 năm qua, em đến trường trên đôi chân của mẹ.