Galant bao nhiêu cho đủ?

Chàng trai lịch sự nhường cô gái sang đường trước nhưng không ngờ lại vô tình “làm hại” cô. (đọc thêm)