FBI ghi hình công dân Mỹ làm gián điệp cho Trung Quốc

Một hướng dẫn viên du lịch quốc tịch Mỹ gốc Trung Quốc đã nhận tội làm gián điệp cho cơ quan an ninh Trung Quốc khi tuồn tin mật của Washington cho Bắc Kinh. (đọc thêm)