Đường Phạm Hồng Thái xuất hiện ổ voi.

Đường Phạm Hồng Thái xuất hiện ổ voi. (đọc thêm)