Dương Kim Ánh nợ 5 môn sau khi thi Hoa hậu, phải “cắm đầu học trả nợ”.

Dương Kim Ánh mắc nợ 5 môn sau khi thi hoa hậu, phải “cắm đầu học trả nợ”. (đọc thêm)