Dừng xe máy giữa đường nhắn tin, cô gái nổi xung khi tài xế ô tô nhắc nhở

Hồn nhiên dừng xe máy giữa đường để nhắn tin, cô gái đã nổi cáu và mắng tài xế ô tô có ý nhắc mình tránh đường. (đọc thêm)