Đừng mạo hiểm tính mạng bằng vài giây nhanh chậm trên đường

Rẽ trái hoặc phải ở điểm giao cắt, ngay trước mũi xe đang lao đến là tình huống rất cần sự kiên nhẫn và thận trọng; tuy nhiên, đáng tiếc là có nhiều tài xế vì muốn nhanh một vài giây mà đã bỏ qua những nguyên tắc an toàn... (đọc thêm)