Dùng dao cạo để tra tấn Galaxy S9

Tiếp tục với phương án thứ 2 là dùng dao cạo, lần này, màn hình không hề hấn gì cả, dù dùng lực cào mạnh vào vị trí camera selfie và loa thoại. (đọc thêm)