Đừng bao giờ nói: "Năm sau con sẽ về..."

Đừng bao giờ nói câu "Năm sau con sẽ về" vì biết đâu đó là cái Tết cuối cùng ta còn được ở bên cha mẹ.
Mới nhất