Dubai khai trương khách sạn chọc trời cao nhất thế giới

Dubai đã khánh thành khách sạn cao nhất thế giới, đánh bại kỉ lục cũ ở các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất UAE với khoảng cách đúng 1 m. (Video: Khách sạn Gevora) (đọc thêm)