Đưa cồng chiêng vào trường học

Những học sinh trường THCS Nội trú huyện Ia Pa học đánh chiêng (đọc thêm)