Dự án xuất sắc giành giải Đồng cho hạng mục “Social Impact” nhờ ý nghĩa xã hội tích cực mang lại cho cộng đồng.

thay vì kêu gọi theo cách thông thường, bất cứ ai cũng thực sự có thể “lấm bẩn” với AR camera trên điện thoại và chia sẻ lời kêu gọi của mình theo một cách ấn tượng, đóng góp ý nghĩa hơn rất nhiều. (đọc thêm)