Đồng ruộng xanh sạch nhờ mô hình "thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV”

(Dân trí) – Thấy người dân vùng nông thôn sau khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thường xả chai lọ ra môi trường gây ô nhiễm, Hội Cựu chiến binh xã Xuân Phước (H. Đồng Xuân, Phú Yên) đã xây dựng mô hình “thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng” nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ môi trường, từ đó làng quê xanh sạch hơn. (đọc thêm)