Dòng nước thải có màu đen đổ ra biển Phú Quốc

Dòng nước thải có màu đen đổ ra biển Phú Quốc. (đọc thêm)