Động cơ của Trung Quốc đằng sau việc phát hành tấm bản đồ khổ dọc?

Động cơ của Trung Quốc đằng sau việc phát hành tấm bản đồ khổ dọc?
Mới nhất