Đơn vị đổ hàng nghìn khối đá lấn sông đã nhiều lần bị xử phạt

Công trình lấn chiếm dòng sông Mã tại xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa vẫn chưa được tháo dỡ xong hoàn toàn. Đơn vị có hành vi xây dựng công trình lấn sông Mã cũng đã nhiều lần bị xử phạt vì vi phạm. (đọc thêm)