Đốn hạ, di dời 14 cây xanh cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng.

Khu quản lý giao thông đô thị số 1 phối hợp Công ty Công viên cây xanh và các đơn vị liên quan đốn hạ, di dời một số cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM. (đọc thêm)