Đôi nam nữ dàn cảnh phát tờ rơi để trộm

Hành động dàn cảnh phát tờ rơi quảng cáo để lấy trộm điện thoại trong tiệm làm tóc của đôi nam nữ, đã bị hàng loạt camera ghi lại. (đọc thêm)