video cùng chuyên mục

Độc đáo chậu cây thông minh, có khả năng… biểu hiện cảm xúc

Chậu cây thông minh có tên gọi Lua, sẽ giúp cây biểu hiện cảm xúc để người trồng được rõ về trạng thái của cây.