Độc đáo buồng chuối hàng trăm nải, dài 2,5 m

Cây chuối của anh Nguyễn Tuấn (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) đã trổ khoảng 120 nải, dài 2,5 m nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. (đọc thêm)