Về trang chủ

Đoàn xe của Tổng thống Hoa Kỳ trên phố Hà Nội.

Đoàn xe của Tổng thống Hoa Kỳ rẽ ra phố Tràng Tiền trong sự chào đón của người dân.
Dân trí
Đang xem
Đoàn xe của Tổng thống Hoa Kỳ trên phố Hà Nội.
01:08

Đoàn xe của Tổng thống Hoa Kỳ trên phố Hà Nội.

Mới nhất