Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại lễ khai mạc Olympic 2020

Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại lễ khai mạc Olympic 2020 với 24 thành viên bao gồm 18 vận động viên và 6 cán bộ.
Mới nhất